Vanaf 31 maart 2023, is het in de villawijken (Spieghel en Bredius) en vestingen (Naarden en Muiden) van de Gemeente Gooise Meren mogelijk om zonnepanelen te installeren. Natuurlijk op de voorwaarde dat dit geen schade toebrengt aan het gebouw. Er namelijk al heel wat eigenaren die dit hadden gedaan en nu is er duidelijk beleid wat wél en wat niet mag.

Door verplicht de dakrand en dakvorm in het zicht te houden zijn de regels reversibel en worden de daken niet aangetast. Dit helpt om het dakvlak zichtbaar te houden. Daar is bij monumentale panden nu geen sprake van. Eigenaren moeten rechthoekige of geometrische legpatronen maken die overeenkomen met de dakvorm. Daarbij is belangrijk dat de zonnepanelen in dezelfde richting moeten worden geplaatst en aaneengesloten moeten liggen.

Het beleid spoort ook aan om historische ornamenten en aanduidingen op daken zichtbaar te houden en verbiedt het plaatsen van zonnepanelen op kwetsbare dakmaterialen zoals riet of zink. Ook de brandweer is hier erg blij mee; bij grote zonnepanelen daken blijkt het moeilijk om onder de panelen te komen.

Deze beleidsregel zorgt ervoor dat monumenten duurzamer worden en zo ook het behoud van cultureel erfgoed. De balans tussen modernisering en behoud van historische waarden is een uitdaging en met dit beleid moedigen we groene energie aan met behoud van de geschiedenis.

Hier lees je alles over de regeling https://www.monumenten.nl/gemeentes/gooise-meren

Andre-Ruscher
Muiden vesting, 2023. Andre Russcher
Categorieën: Nieuws