De Hilkofabriek aan de Oostzijde te Zaandam omstreeks 1958

Voor Vereniging Zaans Erfgoed ben ik lid van de werkgroep Advies, Documentatie en Meldpunt bedreigd Erfgoed. Vanuit deze setting hebben we een dringend beroep gedaan op de gemeenteraad van Zaanstad om een heroverweging te doen betreffende de sloop. Het verzoek volgt op de presentatie van het Ruimtelijk Programma van Eisen (RPvE) door het college op 14 juli. De Vereniging pleit voor een grondiger onderzoek naar de mogelijkheden van behoud en transformatie van deze panden.

Het gaat in dit geval om Zaans industrieel erfgoed: het Mazzoni-gebouw, onderdeel van het voormalige Hilko-complex, en de voormalige verffabriek Evert Koning. Gemeente Zaanstad heeft zich ten doel heeft gesteld om het behoud en de transformatie van industriële panden te bevorderen als een manier om de eigen identiteit te beschermen en te behouden. Daarom moet het besluit om deze panden te slopen, volgens ons, goed worden onderbouwd en grondig worden onderzocht.

Het Mazzoni-gebouw, dat deel uitmaakt van de voormalige Hilko-fabriek, wordt beschouwd als een pand met een hoge cultuurhistorische waarde. De Vereniging benadrukt dat het behoud van dit gebouw de basis zou moeten zijn voor eventuele transformatieprojecten. We verwijzen daarbij naar aanbevelingen van experts die pleiten voor behoud en herbestemming en vragen waarom deze aanbevelingen niet zijn opgevolgd.

De Vereniging wijst erop dat het vorige gemeentebestuur in 2018 een afwegingskader invoerde met tien vastgestelde criteria voor sloop-nieuwbouwprojecten, waarvan cultuurhistorie er een is. Het resultaat van deze integrale afweging, met betrekking tot de sloop van het noordelijk Mazzoni-gebouw, is echter niet opgenomen in het RPvE. Hierdoor blijft het voor de gemeenteraad onduidelijk of de sloop van dit gebouw gerechtvaardigd is.

Zaans Erfgoed benadrukt verder dat het argument voor sloop van de voormalige verffabriek Evert Koning, namelijk dat het een samenvoeging is van verschillende bouwperioden, eerder een argument zou moeten zijn voor behoud. Deze diversiteit is juist zo kenmerkend voor industriële panden.

Het is jammer dat de Vereniging Zaans Erfgoed momenteel onvoldoende betrokken wordt bij het participatieproces, ondanks onze rijke informatiebronnen op het gebied van erfgoed in Zaanstad.

Het is nu aan de gemeenteraad van Zaanstad om te beslissen hoe ze met deze kwestie willen omgaan en welke rol het behoud van erfgoed speelt in de toekomstige ontwikkeling van de stad.

14-09-2023
Categorieën: Nieuws