Op de laatste dag van een driedaagse Makathon Circulair Maken georganiseerd door Podium voor Architectuur (en partners), was ik uitgenodigd om onderdeel uit te maken van de ‘expert groep’.

Samen met Wim van der Lee, Joop Kok en Lotte Wierikx gingen we brainstormen over circulariteit en Erfgoed in de praktijk. Onder aanvoering van Erwin Niedeveld, liepen we rondom het fort bij Aalsmeer en werkten we met ons brede team aan het benoemen van kansen voor een circulaire benadering van beheer.

Het fort heeft oprukkende buren; ‘de verdozing’ van Nederland is hier sterk aanwezig.

Het fort heeft oprukkende buren; ‘de verdozing’ van Nederland is hier sterk aanwezig. Het Erfgoed vormt in dit geval letterlijk een linie tegen deze lompe vorm van logistieke verkaveling. Het maakt een onleesbaar landschap. Dankzij de beschermde status van de waterwerken en het met aarde bedekte fort is er tussen alle dozen zelfs sprake van een biodiverse buffer. Dat het voor de toekomst niet alleen moet draaien om het behoud maar ook tot inspiratie van de gebouwde omgeving is een logische missie.

Een super diverse groep van leeftijden en opleidingen was allemaal op een eigen manier bezig met de toekomst van het fort. Waar wij in een dagje iets op papier mochten delen werd dit al drie dagen uitgewerkt door vijf andere groepjes. Prachtige maquettes, prototypes en ideeën werden uitgewerkt in de loodsen op het terrein. In de ‘hooibalen arena’ was een mini-conferentie waar architecten en beleidsmakers samen inspirerende voorbeelden van circulariteit deelden. Hier hebben we later op de dag, onze bevindingen ook gedeeld. Écht leuk om te zien hoe toegepast een symposium over erfgoed ingericht kan worden.

De uitkomsten komen terug in een tentoonstelling. Tot 31 oktober 2023 is de expositie te zien. (Raadhuisplein 9, 2132 TZ Hoofddorp)

Presentaties door alle groepen en deelnemers van Symposium.
Schetsen; de aanval van V’s: verdozing, verval, vervanging etc.
Categorieën: Nieuws