Als lid van het Cultuur- en Evenementen Panel adviseert Thijs de Gemeente Zaanstad. In zijn rol is hij met vier andere aangenomen door het college van Burgemeester en Wethouders om subsidie aanvragen te beoordelen en van advies te voorzien. Zijn grote netwerk binnen helpt hem hierbij.
Daarnaast werkt Thijs aan erfgoed advisering. In 2021 werkte hij aan een waarderingsonderzoek voor de flat Kleiburg in Amsterdam Zuid-Oost. Vraagstukken in de openbare ruimte zoals participatie en de introductie van de erfgoedwet interesseren hem.

Momenteel werkt Thijs bij het Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam). Hier maakt hij tentoonstellingen van begin tot eind. Op vlak van uitvoering is hij verantwoordelijk voor decor, randprogramma’s en bruiklenen. Inhoudelijk schrijft en programmeert hij over de gebouwde omgeving. Zijn expertise is duurzaamheid en circulariteit. Hij koppelt met veel plezier de beeldende kunst aan moeilijke vraagstukken waardoor vraagstukken tot leven komen voor een breed publiek. Hij heeft bijgedragen aan het herontwikkelen en up-to-date maken van de Arcam Architectuurgids.

Thijs werkt graag met publieke instellingen, internationaal erfgoed en architectuur. Zijn ervaring als docent kunstvakken maakt dat hij zowel theoretisch en praktisch inzicht kan bieden in toegepaste vraagstukken. Zijn onderwijs ervaring zet hij bijvoorbeeld in voor de educatieve programmaonderdelen van Arcam waaronder het nieuwe programma met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Voor het ontwikkelen van activerende lesbrieven en workshops kan Thijs uit ervaring putten.

Bij Arcam ontwikkel ik niet alleen verhalen over hedendaagse ontwerpen en gebouwen. Ik creëer ook inhoud die aansluit bij de materieel erfgoed, stedenbouw en (wereld)geschiedenis. Samen met vormgever Sjoukje Kloostra heb ik twee uitvouwbare collages gemaakt die van het jaar 800 tot 2030 lopen. Hierin toont een tijdlijn met collage de Amsterdamsegeschiedenis. Omdat leren voor iedereen is zijn de boekjes beknopt en tweetalig uitgebracht.

Neem contact op

TMVANROON | ANNO 2013

info@tmvanroon.nl

KvK: 70666539