TMVANROON.NL is het digitale portfolio van Thijs van Roon. Hier komen educatie, erfgoed en de gebouwde omgeving samen. Thijs is sinds 2022 beleidsadviseur Erfgoed.

Als lid van het Cultuur- en Evenementen Panel (2019-2023) adviseert Thijs de Gemeente Zaanstad. In zijn rol is hij met vier anderen aangenomen door het college van Burgemeester en Wethouders om subsidie aanvragen te beoordelen en van advies te voorzien.
Daarnaast doet Thijs aan erfgoed advisering. In 2021 werkte hij aan een waarderingsonderzoek voor de flat Kleiburg in Amsterdam Zuid-Oost. Sinds 2022 is hij beleidsadviseur Erfgoed in het Gooi.

Thijs heeft voor het Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam) gewerkt. Hier maakte hij tentoonstellingen van begin tot eind. Op vlak van uitvoering was hij verantwoordelijk voor decor, randprogramma’s en bruiklenen. Inhoudelijk schrijft en programmeert hij over de gebouwde omgeving. Zijn expertise is duurzaamheid en circulariteit. Hij koppelt met veel plezier de beeldende kunst aan moeilijke ontwerpopgaves waardoor vraagstukken tot leven komen voor een breed publiek. Hij heeft bijgedragen aan het herontwikkelen en up-to-date maken van de Arcam Architectuurgids.

Thijs werkt veel met publieke instellingen, internationaal erfgoed en architectuur. Zijn ervaring als docent kunstvakken maakt dat hij zowel theoretisch en praktisch inzicht kan bieden in toegepaste vraagstukken. Zijn onderwijs ervaring zet hij bijvoorbeeld in voor de educatieve programmaonderdelen van Arcam waaronder het nieuwe programma met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Voor het ontwikkelen van activerende lesbrieven en workshops kan Thijs uit ervaring putten.

Geschiedenis is een hedendaagse kijk op ons verleden. Bij Arcam werd de tijdlijn van de eerste bebouwing van Amsterdam tot nu opnieuw neergezet. Een combinatie van materieel erfgoed, stedenbouw en (wereld)geschiedenis. Samen met vormgever Sjoukje Kloostra zijn er twee uitvouwbare collages gemaakt die van het jaar 800 tot 2030 lopen. Hierin is de tijdlijn een collage geworden van de Amsterdamse geschiedenis.

Neem contact op

TMVANROON | ANNO 2013

info@tmvanroon.nl

KvK: 70666539